skip to Main Content

Snoekfiskjen sit fol

Snein te middei is de magyske grins wer berikt, de boaten sitte fol. Yn totaal wer mear as tweintich bern dy we bliid meitsje kinne mei in middei snoekfiskjen. Ferjit net waarme (rein)klean met te nimmen, want de sinne liket…

Lees meer

Alle kleine bee(s)tjes helpen!

Per heden kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging, stichting of instelling. Elke stem is geld waard! Ook Fûgelwacht Wommels e.o. doet hier aan mee, met als doel de aankoop van kruidenrijk grasmengsel om meer kleur…

Lees meer

In (berch)eintsje om

Sa mar op in snein, midden yn't doarp rint der in berchein mei pykjes troch it doarp. Jeugdlid Rutmer Jesse Joustra seach de berchein mei pykjes by de fiver fan skoalle weikommen. Dat in berchein in eintsje om giet yn't…

Lees meer
Back To Top