skip to Main Content

Earste ljipaai 2022!

En net allinne it earste ljipaai, fuort ek it twadde en it tredde! Jelmer Brouwer fûn 21 maart om in oer as twa in trijeke op it lân oan De Slachte. Hjirmei komt Jelmer yn de histoaryske beker. We ha…

Lees meer
Pykjes

De earste pykjes!

Justerjûn kaam dit prachtich plaatsje binnen fan Folkert Gaastra. Op in stik maïs ûnder Kubaard wie twa wiken lyn in broedsje fûn. No bin de aaien útkommen en moat de pykjes sels op syk nei iten. As jimme it nêst…

Lees meer
Back To Top