skip to Main Content


Locatie

Weidevogelgebied Skrok (Friesland) van Natuurmonumenten

Weidevogelgebied Skrok

Skrok is een weidevogelgebied in de Friese Greidhoeke, waar je het oude, kruidenrijke greppeltjesland nog volop terug ziet. Natuurmonumenten houdt Skrok nat. Daardoor vinden veel vogelsoorten er een ideaal voedsel- en rustgebied. Van half maart tot eind juni worden de bloemrijke weilanden bezet door weidevogels. Tientallen paartjes grutto, tureluur en kievit vinden in het reservaat een ideale plek om eieren te leggen en er zijn voldoende insecten om hun kuikens groot te brengen. Aan de rand van Skrok staat een vogelkijkhut bij de plas Swyns. Vanuit deze hut kun je weide- en trekvogels van dichtbij bekijken. Het hele jaar door verzamelen zich vogels in de plas. En in het voorjaar bezoeken oeverzwaluwen de nestwand om er in te broeden!

Project

De oeverzwaluwwand is het resultaat van een samenwerking tussen Natuurmonumenten, Vogelwacht Wommels en Vogelwacht Easterein en is tot stand gekomen met de financiële steun van een groot aantal sponsoren.

Stichting NestkastLIVE

Aangezien er bij de start van het project een wens was om meer mensen te betrekken bij de oeverzwaluwwand en zijn bewoners is onze stichting in 2021 gevraagd of het mogelijk was een bestaande camera die door vrijwilligers van Vogelwacht Wommels al was geplaatst op onze website te tonen. Stichting NestkastLIVE heeft vervolgens een geschikte camera geleverd die door vrijwilligers is geplaatst.

Bekijk hier alle projecten cams van NestkastLIVE zoals bijvoorbeeld de Bosuil, Havik, Slechtvalk, Lepelaar en nog veel meer.
Bekijk hier het project op de site van NestkastLIVE.

Back To Top