skip to Main Content

Boekenlegger gevonden?!

Deze trouwe bezoeker van de bibliotheek Wommels heeft een jubileum-boekenlegger gevonden! Ze is nog lid van een Vogelwacht ook, passender kan het bijna niet. Met bewoners van Nij Stapert is er in het najaar een workshop geweest waarbij er boekenleggers…

Lees meer

Een nest in de “Swellecam!”

Vier jaar geleden is de oeverzwaluwwand gerealiseerd, een gezamenlijk project van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels e.o. Direct is er destijds een webcam in één van gaten geplaatst, oftewel de 'Swellecam'. De afgelopen dagen wordt het steeds aannemelijker dat…

Lees meer

Earste ljipaai 2022!

En net allinne it earste ljipaai, fuort ek it twadde en it tredde! Jelmer Brouwer fûn 21 maart om in oer as twa in trijeke op it lân oan De Slachte. Hjirmei komt Jelmer yn de histoaryske beker. We ha…

Lees meer
Back To Top