skip to Main Content

Een nest in de “Swellecam!”

Vier jaar geleden is de oeverzwaluwwand gerealiseerd, een gezamenlijk project van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels e.o. Direct is er destijds een webcam in één van gaten geplaatst, oftewel de 'Swellecam'. De afgelopen dagen wordt het steeds aannemelijker dat…

Lees meer
Back To Top