skip to Main Content
Een Nest In De “Swellecam!”

Een nest in de “Swellecam!”

Vier jaar geleden is de oeverzwaluwwand gerealiseerd, een gezamenlijk project van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels e.o. Direct is er destijds een webcam in één van gaten geplaatst, oftewel de ‘Swellecam’. De afgelopen dagen wordt het steeds aannemelijker dat er een paartje oeverzwaluwen gebruik gaat maken van deze nestkast als broedplek. Het gehele seizoen is de Swellecam hier te volgen via deze link: https://nestkastlive.nl/oeverzwaluw2/

Back To Top