skip to Main Content

Het Gruttoland van boer Murk Nijdam

Onder de rook van Wommels liggen de landerijen van Grutto-boer Murk Nijdam. Deze extensieve veehouder houdt koeien, die de hele dag heerlijk buiten lopen, maar houdt (nog meer van)  grutto’s. Het afgelopen jaar is het initiatief genomen door het Agrarisch Natuurfonds Fryslân om dit unieke gebied voor de toekomst te borgen. Op www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl is alle informatie te vinden.

Back To Top