skip to Main Content

75+1 jarig jubileum start op 1 april!

Hier vindt u het online archief van “Oer de râne fan de tiid”, het 75+1 jarig jubileum van Vogelwacht Wommels e.o. Een jaar lang zijn er activiteiten uitgevoerd met groepen uit het dorp, van jong, oud en alles er tussen in. Landelijke media had aandacht voor het project, de nabije omgeving geniet nog steeds van het nalatenschap van het project. Neem rustig de tijd om over het randje terug te zien, het is de moeite waard.

Een jaar lang de aandacht met prachtige projecten!

De veranderende tijden willen wij in het kader van ons 75-jarig jubileum projectmatig onder de aandacht brengen en vastleggen. Het huidige landschap is het uitgangspunt van de inspiratie voor een diversiteit aan deelnemers zoals artiesten, dichters, kunstenaars, wetenschappers en zo voort. Elke deelnemer verblijft  “Op de râne fan de tiid”, in de ‘24-uurs bubble’, een glazen container .  De ‘Legacy’ van Vogelwacht Wommels e.o. anno 2021, onderstaand een korte toelichting op de verschillende projecten.

De projectweek

Marten Winters, Pieteke de Boer, Wiebe Kaspers, Jochem Myjer, Elmar Kuiper, O.C. Hooymeijer en Theunis Piersma verbleven 24 uur in het glazen verblijf.

  • 24 uur inspiratie tussen verleden, nu en toekomst
  • 24 uur (be)leven op een plek die karakteristiek is voor de tijdsgeest waar we nu in leven,
  • 24 uur op de rand tussen intensief en extensief
  • 24 uur ervaren wat licht en donker doet,
  • 24 uur opgaan in het landschap,
  • 24 uur vanuit rust inspiratie opdoen.

Dagverslagen

Een impressie van de hele jubileumweek in drie minuten.

Dag 1 O.C. Hooymeijer

Dag 4 Jochem Myjer

Dag 7 Marten Winters

Dag 2 Pieteke de Boer

Dag 5 Elmar Kuiper

Dag 8 afsluiting

Dag 3 Theunis Piersma

Dag 6 Wiebe Kaspers

Vlogcast

Het is uniek dat er vanuit verschillende perspectieven “Oer de râne fan de tiid” is gekeken. Jochem Myjer kreeg Ruben Smit op bezoek voor een vlogcast. Ruben is filmmaker en heeft naast een prachtige film over het wad een film over de Grutto gemaakt. O.C. .Hooymeijer ging in gesprek met historicus Geert Mak. Als laatste was het de kans aan Marcia de Graaff, aanvoerdster van burgerinitiatief Kening van de Greide om in gesprek te gaan met kunstenaar Marten Winters.

Jochem Myjer en Ruben Smit

O.C. Hooymeijer & Geert Mak

Marten Winters & Marcia de Graaff

Sociale projecten

Belangrijkste reden voor het project “Oer de râne fan de tiid” is om de veranderende tijden te bekijken in relatie tot de achteruitgang van de weidevogels. Een tweede reden voor het project was om verschillende groepen in het dorp door dit thema te laten verbinden. Een creatieve commissie met Roos Strubbe, Rixt Walda en Janneke de Boer hebben zich hier van hun beste kant laten zien. Met creativiteit hebben zij de groepen verbonden, maar ook tot in de kleinste details de inrichting van het glazen verblijf vorm gegeven. Onderstaand een foto overzicht van de verschillende sociale projecten.

Boekenleggers maken met bewoners van Nij Stapert.

Kunstwerk maken met de bewoners van Tywerthiem.

Vogelhuisjes maken, niet bestaande vogels en excursie Gruttoland

Back To Top