skip to Main Content

75 jarig jubileum uitgesteld naar 4 april 2022

Het had zo mooi kunnen zijn, 7 dagen lang online een jubileumprojekt vanaf een unieke locatie. Een glazen container midden in het weide landschap. Helaas werd dit als een evenement gezien, ook al zat er maar één persoon in de container die voor publiek niet toegankelijk was. Geen vergunning, geen jubileumproject in 2021.

In 2022 pakken we net zo groots uit, wie weet nog wel mooier dan in 2021!

Een jaar lang de aandacht met prachtige projecten!

De veranderende tijden willen wij in het kader van ons 75-jarig jubileum projectmatig onder de aandacht brengen en vastleggen. Het huidige landschap is het uitgangspunt van de inspiratie voor een diversiteit aan deelnemers zoals artiesten, dichters, kunstenaars, wetenschappers en zo voort. Elke deelnemer verblijft  “Op de râne fan de tiid”, in de ‘24-uurs bubble’, een glazen container .  De ‘Legacy’ van Vogelwacht Wommels e.o. anno 2021, onderstaand een korte toelichting op de verschillende projecten.

Project 1: De 24-uurs Bubble

Een diversiteit aan kunstenaars, dichters, artiesten, musici en academici worden uitgedaagd om 24 uur in De Bubble te verblijven.

  • 24 uur inspiratie tussen verleden, nu en toekomst
  • 24 uur (be)leven op een plek die karakteristiek is voor de tijdsgeest waar we nu in leven,
  • 24 uur op de rand tussen intensief en extensief
  • 24 uur ervaren wat licht en donker doet,
  • 24 uur opgaan in het landschap,
  • 24 uur vanuit rust inspiratie opdoen.

Hierbij kan elke deelnemer een start maken met een idee of vorm die hun blik op de huidige tijd vastlegt in een kunstvorm. Het doel is dat de kunst, gedichten, verhalen, muziek, etc. de komende 25 jaar toekomstbestendig zijn en onderdeel worden van het geheel van natuur, cultuur en infrastructuur.

Kernproject 2: Werktitel Veerkracht

Back To Top