skip to Main Content

Nazorg

Het totale nazorggebied van Vogelwacht Wommels e.o. is rond de 2000 ha, een deel ervan valt onder het zogenoemde ANLB beheer, boeren ontvangen een vergoeding voor bijvoorbeeld een uitgestelde maaidatum, een plasdrasgebied of het uitrijden van ruige mest. In de laatstgenoemde gebieden wordt intensiever aan de nazorg gedaan, tevens worden hier en in omliggende percelen alarmtellingen uitgevoerd die zicht geven op de kuikenoverleving.

Rayons

De Vogelwacht is ingedeeld in vier hoofdgebieden, per hoofdgebied is er een bestuurslid aanspreekpunt voor de nazorger en boer. De hoofdgebieden zijn opgedeeld in rayons, per rayon zijn er één of meerdere nazorgers direct gekoppeld aan de percelen van de boer(en). Onderstaande kaart laat de grenzen van de hoofdgebieden en rayons zien, tevens is er een PDF bestand te vinden met daarin de gegevens van de boeren en nazorgers.

Protocol

Om de verwachtingen tussen de boeren en nazorgers af te stemmen is er een nazorgprotocol opgesteld. Dit is in overleg gegaan met ANV (Agrarische Natuur Vereniging) De Greidhoeke. Boeren ontvangen voor diverse stimulerende of beschermingsmaatregelen, de Vogelwacht zorgt voor de monitoring, telling en bescherming van de nesten en of broedparen. Zorgvuldigheid is van belang om misverstanden tussen de vrijwillige inzet van nazorgers en (financiële) belangen van de boeren op één lijn te houden. Klik hier voor het nazorgprotocol.

BFVW registratiesysteem

Om de door de nazorger gevonden nesten en broedparen op een rijtje te hebben voor boeren, is het mogelijk om direct inzicht te krijgen in de gevonden nesten en geregistreerde broedparen. De boer registreert zich eenmaal en krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoord om vervolgens in te loggen in het registratiesysteem van de BFVW. Op deze wijze hebben zowel boer als nazorger de meeste recente gegevens beschikbaar, de ideale afstemming.

Back To Top