skip to Main Content

Natuur in de omgeving

De Greidhoeke is een van oorsprong zeer rijk weidevogelgebied, sinds de jaren ’90 is er een groot gebied bewaart gebleven als cultuur-historisch natuurgebied. De gebieden, het Skrok en Skrins, zijn in beheer van Natuurmonumenten. De gebieden zijn toegankelijk voor publiek, wandelend en fietsend zijn vogelhutten bereikbaar. Naast de hoge aantallen van weidevogelnesten, zijn er ook geregeld bijzondere vogelsoorten te observeren.

Fietsroute rond Skrok en Skrins

De verschillende gebieden van natuurmonumenten zijn per fiets prachtig te verkennen. Rond Skrok, Skrins en de Lionserpolder is een fietsroute uitgezet, door op deze link te klikken, vindt u meer informatie over deze fietsroute.

Back To Top