skip to Main Content
Nienke En Wiebe Fine It Earste Jeugdaai

Nienke en Wiebe fine it earste Jeugdaai

Wiebe en Nienke Bonnema bin de grutske finers fan it earste aai fan de Jeugdfûgelwacht. “Al in wike set we stokjes by de nêsten dy we fine, hjoed wiene we de loans rûn en leine der twa aaien yn! Doe bin we snel nei heit draaft, dy moest in foto fan ús meitsje”.  En sjoch hjir de foto fan de grutske finers, tomkes omheech!

Back To Top