skip to Main Content
Uitnodiging Gastspreker En Jaarvergadering

Uitnodiging gastspreker en jaarvergadering

Donderdag 12 maart is de jaarvergadering van Vogelwacht Wommels e.o.. Voorafgaand aan de vergadering is er voor alle leden en ook niet-leden een spreker die alles kan vertellen over de steenmarter. Bob Jonge Poerink kan ons alles vertellen over de steenmarter zijn leven, aangezien hij deze soort al jaren onderzoeksmatig volgt.

Hier vindt u het jaarverslag van 2019, tijdens de vergadering wordt dit vastgesteld.

Door op deze link te klikken vindt u het jaarverslag:  Jierferslach 2019 ynkl. finansjeel

Door op deze link te klikken vindt u de uitnodiging voor deze avond.

Back To Top