skip to Main Content
Masterclass Grutto 29 November

Masterclass Grutto 29 november

De grutto is onze nationale vogel. Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in ons land, waarvan een groot deel in Fryslân. Daarmee is onze provincie heel belangrijk voor deze soort. Helaas zijn de berichten over de overleving meestal niet positief. Dat is ook de reden dat er veel onderzoek wordt gedaan naar de levenswijze van de vogel en de mogelijkheden om zijn situatie te verbeteren.

Zo wordt er sinds 2004 in Zuidwest Fryslân een langjarig onderzoek uitgevoerd, waarin alle aspecten van het leven van een grutto aan bod komen: de aankomst in Nederland, (de uitdagingen van) het broedseizoen, de periode voor vertrek, de belangrijke gebieden tijdens de trek en de plaatsen waar ze overwinteren. In een interactieve lezing zal Jos Hooijmeijer, grutto-onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen, daar van alles over vertellen. Daarnaast is voldoende ruimte om eigen ervaringen en kennis met elkaar te delen.

Voor wie:        leden van vogelwachten
Wanneer:        maandag 29 november, 19.30 – 21.00 uur
Waar:             Digitaal, link volgt na aanmelding

Aanmelden
Aanmelden kan voor 25 november, via >>>

Back To Top