skip to Main Content
Overzwaluwwand Rijst Uit De Grond

Overzwaluwwand rijst uit de grond

Op It Skrok wordt deze dagen door loonbedrijf Rispens hard gewerkt aan het bouwen van een muur waar oeverzwaluwen kunnen gaan broeden. Het aanleggen van de oeverzwaluwwand is een gezamenlijk initiatief van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels. Het realiseren van de kunstmatig aangelegde broedgelegenheid is mede mogelijk gemaakt door een groot aantal fondsen en instellingen. Afhankelijk van aanvullende financiering is het mogelijk dat er gericht op de jeugdeducatie een aanpassing komt om onder andere webcams te plaatsen, om de lokale jeugd meer te betrekken bij de vogels/natuur.

Naast een financiële bijdrage van de drie initiatiefnemers, is de oeverzwaluwwand financieel mogelijk gemaakt door: Vereniging FKWII (dorpsmolen Wommels-Iens), de BFVW (Bond Friese Vogelwachten), het IJsvogelfonds (Postcodeloterij), Iepen Mienskipsfûns (Provinsje Fryslân), Kernenfonds (Gemeente Súdwest Fryslân), Fonds Bolsward-Dronrijp en het Van der Brug-Schönefeldfonds.

Back To Top