skip to Main Content
Petitie BFVW Tegen De Jacht Op Weidevogel In Europa

Petitie BFVW tegen de jacht op weidevogel in Europa

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) start een petitie tegen de jacht op weidevogels. Het gaat hierbij om soorten als grutto, wulp en kievit. Met de petitie wordt het Europees Parlement opgeroepen om de jacht op de kwetsbare weidevogels in heel Europa te verbieden. https://weidevogels.petities.nl 

In Nederland wordt veel tijd en geld gestoken in het beschermen van de weidevogels, terwijl dezelfde vogels tijdens de trek massaal uit de lucht worden geschoten in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en op Malta. De grutto is dit jaar officieel veilig in Frankrijk, maar daar komt vanaf 2020 mogelijk verandering in. Andere soorten als kievit en scholekster mogen nu al vrij bejaagd worden. De BFVW wil een jachtverbod op weidevogels in heel Europa.

De wulp is op veel plaatsen beschermd, maar er is een uitzondering voor de kustlijn van Frankrijk. De trekroute loopt langs deze kustlijn, waardoor de trek een hachelijke onderneming is voor de wulpen. Ook dit soort uitzonderingen moeten worden opgeheven, vindt de BFVW. ‘It is healwiis dat wy yn Fryslân ús yntensyf ynsette foar behâld fan greidfûgels, wylst se yn oare lannen gewoan út ‘e loft knalt wurde.’ stelt BFVW voorzitter Rendert Algra. ‘Wy dekke sa in djoere tafel foar de Frânsen!’

In drie maanden tijd wil de BFVW zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om deze vervolgens op 1 maart 2019 tijdens de algemene ledenvergadering van de BFVW aan te bieden aan Europarlementariër Jan Huitema. Voor de ruim 3000 vrijwilligers van de BFVW begint dan het voorjaar waarin zijn eieren en kuikens van kievit, grutto, scholekster etc. beschermen. Voorjaar 2019 is echter ook het moment voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei. Een goed moment om partijen en kandidaten ervan te overtuigen ‘dat d’r in ein komme moat oan dizze moard op kwetsberre greidefûgels!’ volgens Algra.

De BFVW roept iedere vogelliefhebber op om de petitie te ondertekenen en zo te laten weten dat de weidevogels niet op een menukaart horen. De petitie is te vinden onder de noemer ’Stop jacht op weidevogels’ via deze link: https://weidevogels.petities.nl

Back To Top