skip to Main Content

Jeugd maakt oeverzwaluwwand klaar voor het broedseizoen

Jeugdleden van Vogelwacht Easterein, Natuurmonumenten en Vogelwacht Wommels, hebben vrijdag 29 maart de laatste nestgaten gevuld met zand. Deze symbolische handeling heeft ervoor gezorgd dat de oeverzwaluwwand klaar is nog voordat het broedseizoen start. Van idee naar realisatie in een tijdsbestek van nog geen jaar. Zo kunnen de bezoekers van de vogelkijkhut Swyns, genieten van een extra attractie bij het natuurgebied Skrok. Een veertigtal aanwezigen, waaronder vrijwilligers, vertegenwoordigers van fondsen en verenigingen woonden de opening bij die afgesloten werd met een hapje en een drankje.

De oeverzwaluwwand is medemogelijk gemaakt door; Stichting Wommels, Stichting FKWII, BFVW, Fonds Bolsward-Dronrijp, Ondernemersvereniging Wommels-Easterein, het IJsvogelfonds, Iepen Mienskipfûns, Kernenfonds en eigen bijdragen van vogelwacht Wommels, Easterein en Natuurmonumenten. De drie initiatiefnemers zijn enorm blij met de bijdrage van deze partijen, nu is het wachten op de eerste oeverzwaluwen die hun nest gaan maken op deze mooie nieuwe stek.

Foto album

Back To Top