skip to Main Content
De Earste Skriezen Bin Der Al Wer!

De earste skriezen bin der al wer!

Jan Eric Valkema giet eltse snein fûgels tellen op It Skrok, ôfrûne snein koe der syn eagen hast net leauwe. Wiene dat al skriezen? Snel pakte hy syn fototastel en wie koe se fêstlizze, ‘gewoane’ skriezen en net de Iislânske ûndersoart. In dei letter waardt it yn de parse breed út mjitten. Understeand in pear linkjes, op de foto de twa skriezen dy op snein 28 jannewaris al wer werom út it suden wiene, meastal is dit twa wiken letter. Klik foar foar meardere reportaazjes yn de fryske Parse.

 

Back To Top