skip to Main Content
Nije Strampels Foar De Einekuorren

Nije strampels foar de einekuorren

It jubileumjier is der fansels ek foar de fûgels, dêr bin we hjoed mei begongen. Rûn it fersoargingshûs Nij Stapert en de neistlizzende appartementen, ha we nije strampels plaatst. Kwaliteitshout, sa dat we de kommende jierren foarút kinne. Der komme ek noch nije bij de skoalle te stean. Jan Eric hie it perfekt út tocht en mei Jan en Teade as wurkmannen wie it sa mar klear.

Back To Top