skip to Main Content

24-uurs project

24 uur (be)leven op een plek die karakteristiek is voor de tijdsgeest waar we nu in leven, op de rand tussen intensief en extensief boeren. 24 uur ervaren wat licht en donker doet, 24 uur opgaan in het landschap, 24 uur vanuit rust inspiratie opdoen. Een diversiteit aan deelnemers, artiesten, musici, academici en ?, worden uitgedaagd om 24 uur in het veld te verblijven. Om in dit etmaal inspiratie op te doen, te bezinnen, met als doel om dit vorm te geven in een product. Hierbij kan elke deelnemer een start maken met een idee of vorm die hun blik op de huidige tijd vastlegt in een kunstproject. Ze verblijven letterlijk ‘op’e râne fan de tiid’, op de grens tussen historisch oud land en modern intensief land.

Deze kunstprojecten krijgen een plek binnen de grenzen van Vogelwacht Wommels, zodat het huidige tijdsbeeld wordt vastgelegd voor de toekomst. In beeld, woorden, muziek, verhalen en wat er ook maar ontstaat als uitingsvorm uit de inspiratie die de deelnemers opdoen. Het doel is dat de kunst, gedichten, verhalen, muziek, etc. de komende 25 jaar toekomstbestendig zijn en onderdeel worden van het geheel van natuur, cultuur en infrastructuur.

Gedurende de 24 uur krijgen de deelnemers bezoek van een diversiteit aan bewoners, een dwarsdoorsnede van de Greidhoek, dit om de blik van de deelnemers te verruimen. Ouderen om het verleden te schetsen en de beleving van de veranderende tijden te vertellen, jongeren om het nu en de toekomst te bespreken. De verschillende tijden laten we belichten door intensieve boeren en extensieve boeren. Door jonge boeren en boeren zonder opvolgers. Door bewoners uit families die hier al generaties lang wonen en gezinnen die zich hier recent hebben gevestigd. Met de verschillende perspectieven zorgen we voor verrassende verbindingen en nieuwe relaties voor de toekomst.

Back To Top